BDT Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi İzmir

DİNAMİKTEN BİLİŞSELE BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM ve PSİKOTERAPİDE MÜDEHALE HAP EĞİTİMİ

Freud’un psikanaliz kuramını ardından, önce davranışçı, ardından da hümanist yaklaşımla genişleyen klinik psikoloji ve psikoterapi alanı özellikle son 30 yılda çok hızlı bir ivme kazanmış ve sözü edilen bu 3 temel alanın altında onlarca psikoterapi kuramı ortaya atılmıştır. Özellikle deneysel olarak testedilebilirliği ve uygulama-öğrenme açısından daha pratik olması açısında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımı dünya genelinde uygulanan bir psikoterapi yaklaşımına dönüşmüştür. A. Ellis ile başlayan bilişsel terapi, süreç içerisinde gelişmeler ve kurama yapılan eklemelerle günümüzde bilişsel kişiler arası kuram, bilişsel dinamik kuram, şema terapi kuramı gibi farklı şekillerde uygulanmaya devam etmektedir.

BDT kuramı her ne kadar etkin bir yöntem olsada bazı psikopatolojilerin ve özellikle eksen II bozuklukların tedavisinde zaman zaman yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle BDT, psikodrama, gestalt, transaksiyonel analiz, bağlanma teorisi ve dinamik yaklaşım gibi yaklaşımlardan yararlanmaya başlamıştır.

Bu eğitimde Bilişsel Davranışçı Terapi kuramı merkeze alınarak benlik yapılanmasının temelinde dinamik etkenlerin nasıl etkin olduğu, psikopatolojilerin oluşumunda nasıl rol aldıkları anlatılacak. Psikoterapi sürecinde BDT temel alınarak nasıl bir bütüncül yaklaşımla müdehale edilmesi gerektiği teorik ve ağırlıklı olarak müdehale yöntemleri ile öğretilecektir.

Aşağıda ilk düzey eğitimin içerik ve katılım koşullarını bulabilirsiniz. İlk düzey eğitimin ardından ileri aşama eğitimlerin açılması planlanmaktadır.

Bu eğitimde kuramsal eğitimin yanı sıra daha çok teknik ve müdahale yöntemlerine odaklanmış şekilde tasarlandığından, tekniklerin danışanlara nasıl uygulanacağı üzerine odaklanacak olan bu eğitimde, kuramsal bilgi paylaşımının yanı sıra vaka örnekleri ve role play teknikleri ile interaktif bir eğitim sunulacaktır.Eğitmen;

Mehmet KILIÇ
Uzman Psikolog

Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Uzman Psikolog Mehmet KILIÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Bölümü'nde Tezli Yüksek Lisans yapmış, halen Ege Üniversitesi'nde Doktora eğitimine devam etmektedir. Bunun yanı sıra Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Aarhus Üniversitesine bağlı Denmark Pedagogy Institute Master Programında pedagoji eğitimi almıştır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çocuk ve aileleri ile çalışan Uzman Psikolog Mehmet KILIÇ, Adalet Bakanlığına Bağlı olarak aile ve çocuk mahkemelerinde 5 yıl uzman olarak boşanan çiftler ve çocukları ile çalışmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 3 yıl yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermiş ve halen kurucusu olduğu Değişim Psikoloji Danışma ve Eğitim Merkezi'nde uzman psikolog olarak birey ve çiftlere İzmir'de psikolojik destek hizmeti vermeye devam etmektedir.

Psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra, İzmir'de psikolog ve psikolojik danışmanlara yönelik eğitim ve süpervizörlük çalışmalarını sürdürmekte, çeşitli yerel ve ulusal gazetelerde yazılar yazmaktadır ve televizyon programlarına katılmaktadır. İzmir'de bulunan bir çok üniversitede eğitmen ve süpervizör olarak ders ve eğitimler vermektedir.
Detaylı özgeçmiş için burayı tıklayınız

Eğitimin tarihi ve yeri; , Değişim Psikoloji Danışma ve Eğitim Merkezi’nde 1404 sok. No3 K3 D5 Alsancak/İzmir adresinde düzenlecektir.

Eğitim süresi; 10 saat.

Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Kontenjan; 15 kişi

Katılım şartları; Psikoloji, PDR ve SHU bölümü 3. 4. sınıf öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra aile danışmanlığı sertifikasına sahip meslek elemanları ve aile danışmanları.

Kayıt ve bilgi için iletişim; 02324215757 Değişim Psikoloji Danışma ve Eğitim Merkezi.Diğer Haber-Duyurular :

» Psikodrama Kişisel Gelişim Grup Çalışması
» İzmir Travma ve Yas Eğitimi
» Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Motivasyonel Görüşme Eğitimi
» Yoğunlaştırılmış Cinsel Terapi Eğitimi İzmir
» 'Yakın İlişkiler & Psikoterapi Odasından Öyküler' kitabı tüm kitapçılarda