Eğitimler

Cinsel Terapi Eğitimi İzmir

Bu eğitimde, cinsellik, cinsel işlev ve cinsel işlev bozukluklar tanı ve tedavi konuları hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilecektir. Role-playing teknikleriyle uygulama örneklerine yer verilecek ve vaka örnekleri anlatılacaktır... » DEVAMI

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Motivasyonel Görüşme Eğitimi İzmir

Bu eğitimde bilişsel davranışçı terapi ile motivasyonel görüşme kuram ve yöntemlerinin nasıl kullanıldığı ve birbirleriyle uyumlu olarak nasıl entegre edildiklerine dair teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. ... » DEVAMI