Eğitimler

Cinsel Terapi Eğitimi İzmir

Bu eğitimde, cinsellik, cinsel işlev ve cinsel işlev bozukluklar tanı ve tedavi konuları hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilecektir. Role-playing teknikleriyle uygulama örneklerine yer verilecek ve vaka örnekleri anlatılacaktır... » DEVAMI

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Motivasyonel Görüşme Eğitimi İzmir

Bu eğitimde bilişsel davranışçı terapi ile motivasyonel görüşme kuram ve yöntemlerinin nasıl kullanıldığı ve birbirleriyle uyumlu olarak nasıl entegre edildiklerine dair teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. ... » DEVAMI

EĞİTİM KOÇLUĞU EĞİTİMİ İZMİR

Koçluk nedir ? Kelime anlamı olarak koçluk ?coaching?; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kiş... » DEVAMI