Grup Terapisi ve Eğitimi

Bir tek kendisi de yaralanmış birisi size gerçekten şifa verebilir.” – Irvin D. Yalom

Grup terapisi, bir veya iki terapistin aynı anda birden çok sayıda danışanla birlikte çalıştığı bir psikoterapi türüdür. Grup terapisi dünyada oldukça yaygın olarak kullanılan ve yaklaşık 50 yıllık tarihçeye sahip bir uygulamadır. Grup terapisi, tek başına uygulanabildiği gibi, bireysel psikoterapi veya ilaç tedavisiyle bir arada da kullanılabilir. Grup terapisinin temel ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:


 

 1. Umut aşılama: Grup, iyileşme sürecinin farklı evrelerinde olan danışanlardan meydana gelir. Dolayısıyla sorunlarıyla başa çıkabilen veya iyileşmekte olan danışanları görmek, işin henüz başında olanlara umut verecektir.
 2. Evrensellik: Aynı sorunları yaşayan bireylerden oluşan bir gruba katılmak, başınıza gelen şeylerin veya duygularınızın anormal olmadığını ve yalnız olmadığınızı fark etmenizi sağlar.
 3. Bilgi vermek: Grup üyeleri yaşadıkları sorunlara dair bilgileri paylaşarak birbirlerine yardımcı olur.
 4. Özgecilik (altruizm): Grup üyeleri güçlü yönlerini paylaşarak diğer üyelere yardımcı olurlar. Bu, bireyin özgüvenini pekiştiren ve ona başarı hissini tattıran bir deneyimdir.
 5. Aile yaşantısının düzeltilerek yeniden yaşanması: Terapi grubu birçok açıdan bir aile gibidir. Grup içindeki üyeler, çocukluk yaşantılarının nasıl kişiliklerine ve davranışlarına yön verdiğini keşfetme fırsatı yakalar. Aynı zamanda, gerçek yaşamda yıkıcı etkisi olan veya uyumusz davranışlardan kaçınmayı öğrenirler.
 6. Sosyalleşme teknikleri geliştirmek: Grup terapisi, bireylere yeni davranışları prova etmek için mükemmel bir ortam sağlar. Grup ortamı güvenli ve destekleyici olduğu için, bireyler başarısız olma korkusu yaşamadan yeni davranışlar deneyebilirler.
 7. Davranışı örnek alma: Birey grup üyelerinin davranışlarını kendine model alabilir veya terapisti gözlemleyip onun davranışlarını kendine örnek alabilir.
 8. Kişiler arası öğrenme: Birey diğer üyelerle etkileşime geçerek ve gruptan ve terapistten geri bildirim alarak kendisini daha iyi anlar.
 9. Grup bağlılığı: Grup, ortak bir hedefte birleştiği için üyeler bir yere ait olma ve kabul edilme duygularını yaşar.
 10. Katarsis (ruhun temizlenmesi): Bir grup insanlar duygu ve yaşantılarınızı paylaşmak, acıdan, suçluluk duygusundan ve stresten arınmanızı sağlar.
 11. Varoluşsal öğeler: Grup çalışması bireye destek ve rehberlik sunduğu gibi, üyelerin kendi hayatlarından, eylemlerinden ve seçimlerinden sorumlu olduklarını fark etmesini sağlar.

 

Grup terapisi 3-4 kişiyle yapılabileceği gibi 7-15 kişilik daha büyük gruplar da oluşturulabilir. Grup terapisi genellikle haftada bir kez düzenlenen 90-120 dakikalık seanslardan oluşur. Grup terapisinin ne kadar süreceği, üyelerin yaşadığı sorunun türüne ve grubun büyüklüğüne göre değişmektedir. Grup terapisi açık veya kapalı olarak yapılır. Açık gruplarda yeni üyeler istedikleri zaman seanslara katılabilir. Kapalı gruplarda ise belli sayıda danışanla işe başlanır ve sonradan gruba üye eklenmez.

 

Grup terapisi genelde daire şeklinde sıralanmış sandalyelerin bulunduğu bir odada yapılır. Böylece herkesin birbirini görebilmesi sağlanır. İlk seansta her bir üye kendini gruba tanıtır ve neden orada bulunduğunu açıklar. Bireysel terapide olduğu gibi, grup terapisinde de gizlilik esastır. Üyeler birbirlerinin isimlerini ve kişisel bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmamayı kabul eder. Grup terapisinde konuşulanlar, dış dünyaya taşınmaz. Grupta konuşulacak konulara üyelere her seansta birlikte karar verir ve süreci üyeler yönlendirir. Terapist, grup dinamikleri ve süreci konusunda uzman konumunda olup üyelerin grupta duygusal açıdan güvende hissetmelerini sağlar. Terapistin görevi güven duygusunun, saygının, dürüstlüğün ve empatinin grup sürecine işlemesini sağlamaktır.

 

Grup terapisinden kimler faydalanabilir?

 

 • Kişilerarası ilişkilerde sorun yaşayan bireyler
 • Çocuk ve ergenlerde görülen sorunlar (boşanma, arkadaş arası meseleler, öğrenme veya davranım bozuklukları)
 • Kronik hastalıklar
 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Kayıp
 • Travma
 • Geleneksel kültürlerde yaşanan yaşam tarzı uyumsuzlukları
 • Kişilik bozuklukları
 • Bağımlılık

 

Grup terapisinin etkililiği ve faydaları

 

 • Grup terapisinin, bireylerin yaşadığı güçlükler konusunda etkili bir yöntem olduğu, birçok bilimsel araştırma tarafından kanıtlanmıştır.
 • Grup terapisi, bireylere destek ve cesaret verir.
 • Bireyler, birbirinden farklı birçok üyeden alternatif tavsiyeler ve bakış açıları edinebilir.
 • Bir grup insanın önünde iç dünyanızı ortaya çıkarmak özgüveni arttırır.
 • Yalıtılmışlık ve yalnızlık duyguları azalır.
 • Sosyal becerilerinizi geliştirmenizi sağlar.
 • Değişim Psikoloji Danışmanlık Merkezin'de bireysel ve ve aile danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra grup terapisi hizmetleride verilmektedir.

   

  Zümrüt Gedik

  Uzman Psikolog