Major Depressif Bozukluk Nedir?

Günümüz yaşantısında kişiler stresli bir hayat sürmektedirler.İş yaşantısı ve iş yaşantısında yaşanan sıkıntılar başlı başına bir sıkıntı kaynağıdır.Ayrıca maddi açıdan yaşanan sıkıntılarda kişilerde stres faktörü olmaktadır.Yaşanan tüm sıkıntılar kişilerin sosyal yaşantılarına da yansımakta ve hayattan keyif almayı olumsuz olarak etkilemektedir.Fakat yaşadığımız sıkıntılar her zaman tanı alabilecek boyutta değildir,bazen yaşadığımız olumsuzluklar geçici bir süreçte olabilmektedir.Bu yaşanan sıkıntıların ve genel mutsuzluk halinin tanı alabilecek düzeyde olup olmadığına aşağıda ki tanı ölçütlerinden kaçını taşıyıp taşımadığımız ile karar verebilir ve tedavi şeklini belirleyebiliriz.


 

 

MAJOR DEPRESSİF EPİZOD TANI ÖLÇÜTLERİ (DSM-IV-TR’ye göre):

 

A-İki haftalık bir dönem sırasında, daha önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olması ile birlikte aşağıdaki semptomlardan beşinin (yada daha fazlasının) bulunmuş olması; semptomlardan en az birinin ya depressif duygudurum yada ilgi kaybı yada artık zevk alamama olması gerekir.

1- Hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren depressif duygu durum,

2- Hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren, tüm etkinliklere karşı (yada çoğuna) ilgide belirgin azalma yada artık bunlardan eskisi gibi zevk alamaması,

3- Kilo alımı yada kilo kaybı,

4- Hemen her gün, insomnia (uykusuzluk) yada hipersomnia (aşırı uyku) olması,

5- Hemen her gün, psikomotor ajitasyon yada retardasyonun olması,

6- Hemen her gün, yorgunluk-bitkinlik yada enerji kaybının olması,

7- Hemen her gün, değersizlik, aşırı yada uygun olmayan suçluluk duygularının olması,

8- Hemen her gün, düşünme yada düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinin azalması yada karasızlık,

9- Yineleyen ölüm düşünceleri, yineleyen intihar etme düşünceleri ve intihar etmeye yönelik tasarılarının olması.

B- Mix epizod dışlanmalı,

C- Bu semptomlar, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya yada toplumsal-mesleki alanlarda yada önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olması.

D- Madde kullanımı ve genel tıbbi durumun etkileri ekarte edilmiş olmalı,

E- Yas’a bağlı durum ekarte edilmeli.

MAJOR DEPRESSİF EPİZOD SEMPTOMLARI (DSM-IV-TR’ye göre)

A-Emosyonel alanda

1- Depressif duygudurum hali

2- Hiçbir şeyden zevk alamama

B-Vejetatif alanda

3- İştahta azalma/artma

4- Uykusuzluk/aşırı uyku

5- Psikomotor retardasyon/ajitasyon

6- Yorgunluk-bitkinlik/Enerji kaybı

C-Kognitif alanda

7- Suçluluk, değersizlik düşünceleri

8- Konsantrasyon güçlüğü

9- Ölüm düşünceleri

 

Eğer sizde kendinizi genel bir depresyon hali içinde hissediyorsanız ve yukarıdaki tanı ölçütlerinden en az beşini ya da daha fazlasını yaşıyorum diyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almalı ve bu durumdan kurtulmanın yollarını aramalısınız.İzmir’de yaşıyor ve acaba bende de major depresyon bozukluk tanısı alacak belirtiler var diyorsanız sizin için buradayız.Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Psikolog Seval HACIM

Not: bu sitede ve makalede anlatılanlar yalnızca genel bir bilgi için verilmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak teşhis koymak ya da tedaviden bahsetmek mümkün değilidir. Teşhiş için bir doktora başvurunuz.