Sporun Psikolojik Etkileri

15 yıl öncesinde yalnızca çocukların oyun alanları olan parklarda artık bol miktarda yetişkin görmek mümkün! Daha çok üst sosyo-ekonomik seviyeden insanların ya da profesyönel olarak sporla uğraşan kişilerin doldurduğu spor salonlarında her yaştan ve kesimden insan görmek mümkün. Yaşam boyu spor anlayışı herkesin hayatında yer edinmeye başladı. Fiziksel egzersizin yalnızca vücuda değil aynı zamanda insan psikolojisine bir çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Peki neler bu etkiler?


Benlik saygısı; düzenli spor yapmak vücudun daha estetik, çekici görünmesini ve fazla kiloların atılmasında ciddi rol oynamaktadır. Daha zayıf ve iyi bir vücuda sahip olan kişiler çevrelerinde daha fazla beğeni toplayıp, olumlu geri bildirimler aldıkları için benlik saygıları ve özgüvenleri daha yüksek olmaktadır. Diğer taraftan her aynaya baktıklarında görmüş oldukları görüntü kendilerinden memnuniyetlerini de arttırmaktadır.

Başarı duygusu ve kendi sınırları aşma; başarı, arzu edilen bir amaca ulaşma duygusu olarak da tanımlanmaktadır. Sporla uğraşan bireyler yapmış oldukları egzersizlerde her defasında yeni bir hedef koyarak bu hedefe ulaşma yolunda çaba sarf ederler ve istekleri noktaya ulaştıklarında başarma duygularını tatmin ettikleri gibi kendi beden ve zihin sınırlarını daha üst noktalara taşıyarak psikolojide ki ‘’kendini gerçekleştirme ve zihin-beden bütünlüğü’’ nü sağlarlar.

 

Peki spor kişilerin kendilerine bakış açılarını etkiliyor mu?

Yeni bir kimlik; İnsanlar kendileri belirli gruplara ya da sınıflara dahil ederek tanımlama ve sosyalleşme eğilimindedirler. Spor yaşamda ki önemli sosyalleşme alanlarından biridir. Yeni insanlarla tanışmak kişiler kendilerini sporcu olarak niteleyerek kendilerine bir üst kimlik oluştururlar. Edinmiş oldukları bu yeni kimlik aracılığıyla sporla ilgilenen kişilerle tanışma ve sosyalleşme imkanına sahip olurlar. Sporun başka bir olumlu etkisi de kişilere yeni bir yaşam kültürü sağlamasıdır. Spor yapan kişiler klasik giyim tarzlarının dışında bir giyim tarzı, daha farklı saatlerde uyanmak gibi yenilikleri yaşamlarına katarlar.

Sporun kişilerin iş ya da aile hayatlarına etkileri var mı?

Elbette. Spor senkronize olmayı, belirli kural ve ritüelleri yerine getirmeyi gerektirmektedir. İş yaşamında da zamanla, takım ruhuna sahip olmak gibi olmazsa olmaz özellikler gerekmektedir. Bu nedenle sporla ilgilenen kişiler iş yaşamında daha başarılı olmaktadır. İnsanlar bireysel olarak spor yapmanın ötesinde eşleri ya da çocuklarıyla birlikte zaman geçirmek ve ortak bir yaşam kültürü oluşturmak için aile olarak spor yaptıklarında aile içersin de ki ilişkiler ve etkileşim olumlu olarak artmakta ve ilişkide biz alanı geliştirmektedir.

Stres ve spor arasında ki ilişki nedir?

Sporun en belirgin etkisini stresi azaltmada görüyoruz. Gündelik yaşam içerisinde trafik, iş, kişiler arasında ortaya çıkan gerginlikler derken farkında olmadan vücudumuzun bir çok noktasında gerilim düzeyi artmakta bu da kişilerde öfke, agresyon, uyku bozuklukları, kronik yorgunluk ve mutsuzluğa yol açmaktadır. Vücuttaki bu gerilimin spor yoluyla atılması kişilerin yaşadığı tüm bu sorunların ortadan kaldırılmasında büyük rol oynamaktadır.

 

Sporun başka bir yararı da gün içinde emir komuta zinciri içerisinde ortaya çıkan agresyon ve öfke vurma, ittirme, yönelimli sporlar