Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Motivasyonel Görüşme Eğitimi

İZMİR'DE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI  TERAPİ TEMELLİ MOTİVASYONEL GÖRÜŞME EĞİTİMİ

Alanda çalışan bir çok uzmanın sıklıkla karşılaştığı bir durum danışanların değişmek istemelerine rağmen değişim için yeterince motive olmamalarıdır. Bu da danışanların terapide ilerlemelerini yavaşlatmakta ya da psikoterapi sürecini tamamen sonlandırmaktadır.

Motivasyonel görüşme kişilerin sorunlarını anlamalarını ve değişim amacıyla eyleme geçmelerini sağlamak için yapılan yardımın özel bir yoludur. Bu yöntem özellikle değişim için isteksiz olan veya ambivalan olan kişilerde kullanışlı bir yöntemdir. “Motivasyonel görüşme, danışanların ambivalansı keşfedip çözümlemelerine yardımcı olarak davranış değişikliğini çıkartmak için kullanılan direktif ve danışan merkezli bir yaklaşımdır” (Ögel).

Bu eğitimde Bilişsel Davranışçı Terapi kuramı merkeze alınarak, motivasyonel görüşmenin bilişsel Davranışçı Terapi ile nasıl bir bütüncül yaklaşımla uygulanması gerektiği teorik ve ağırlıklı olarak müdehale yöntemleri ile öğretilecektir.

Hem Bilişsel Davranışçı Terapi hem de Motivasyonel Görüşme yaklaşımlarının kuramsal eğitimin yanı sıra, daha çok teknik ve müdahale yöntemlerine odaklanmış şekilde tasarlandığından, tekniklerin danışanlara nasıl uygulanacağı üzerine odaklanılacak, vaka örnekleri ve role play teknikleri ile interaktif bir eğitim sunulacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

            MOTİVASYONEL GÖRÜŞME

 

-          Motivasyonel görüşmenin (MG) temelleri ve genel ilkeleri.

-          MG’de direnç türleri ve dirençle başa çıkma yöntemleri.

-          MG’de birinci aşama; değişim için içsel motivasyon oluşturma.

-          MG’de birinci aşama için soru sorma, yansıtma, yeniden çerçeveleme, onaylama, özetleme yöntemlerinin kullanımı.

-          MG’de değişim konuşmasını ortaya çıkarma yöntemleri.

-          Değişime hazır olmanın işaretleri.

-          MG’de ikinci aşama; değişime bağlılığı güçlendirme ve değişim planı yapma.

-          MG’de ikinci aşama müdahale yöntemleri.

-          MG’den bilişsel davranışçı terapi uygulamalarına geçiş.

 

 

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

 

·       Davranış terapilerinin temel ilkeleri, tarihsel gelişimi

·       Ögrenme kuramları

·       BDT’nin uygulama alanları

·       Tedavide genel prensipler

·       Davranış analizi

        Davranışçı yöntemler ve uygulamaları

·       Kognitif terapilerin gelişimi ve davranışçılıktan BDT’ye geçiş

·       BDT temelli anemnez alma, değerlendirme ve vaka formülasyonu

.       Yaygın yapılan bilişsel çarpıtmalar

·       Otomatik düşüncelerin belirlenmesi ve değiştirmeye yönelik müdahale yöntemleri

·       Ara İnançların belirlenmesi ve değiştirmeye yönelik müdahale yöntemleri

·       Şemaların belirlenmesi ve değiştirmeye yönelik müdahale yöntemleri

.       Sokratik sorgulama tekniği

.       İlk seansın yapılandırılması

.       İkinci ve diğer seansların yapılandırılması

.       Sonlandırma

·       Ev ödevleri ve seans dışı uygulama yöntemleri

·       Sık kullanılan bilişsel davranışçı teknikler

·       Uygulama ve rol-play çalışmaları

 

 

Eğitmen;

 

Mehmet KILIÇ

Uzman Psikolog

 

Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Uzman Psikolog Mehmet KILIÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Bölümü'nde Tezli Yüksek Lisans yapmış, halen Ege Üniversitesi'nde Doktora eğitimine devam etmektedir. Bunun yanı sıra Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Aarhus Üniversitesine bağlı Denmark Pedagogy Institute Master Programında pedagoji eğitimi almıştır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çocuk ve aileleri ile çalışan Uzman Psikolog Mehmet KILIÇ, Adalet Bakanlığına Bağlı olarak aile ve çocuk mahkemelerinde 5 yıl uzman olarak boşanan çiftler ve çocukları ile çalışmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 3 yıl yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermiş ve halen kurucusu olduğu Değişim Psikoloji Danışma ve Eğitim Merkezi'nde uzman psikolog olarak birey ve çiftlere İzmir'de psikolojik destek hizmeti vermeye devam etmektedir.

Psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra, İzmir'de psikolog ve psikolojik danışmanlara yönelik eğitim ve süpervizörlük çalışmalarını sürdürmekte, çeşitli yerel ve ulusal gazetelerde yazılar yazmaktadır ve televizyon programlarına katılmaktadır. İzmir'de bulunan bir çok üniversitede eğitmen ve süpervizör olarak ders ve eğitimler vermektedir.

Detaylı özgeçmişe; buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitimin tarihi ve yeri;  Değişim Psikoloji  Danışma ve Eğitim Merkezi


Eğitim süresi; 16 saat

Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Kontenjan; 20

Katılım şartları; Psikoloji, PDR, Psikiyatrist, Hekim ve SHU bölümleri mezunları ve ilgili bölümlerin 3. 4. sınıf öğrencilerinin yanı sıra aile danışmanlığı sertifikasına sahip meslek elemanları ve aile danışmanları.


Kayıt ve bilgi için iletişim; 02324215757Diğer Haber-Duyurular :

» Psikodrama Kişisel Gelişim Grup Çalışması
» İzmir Travma ve Yas Eğitimi
» Yoğunlaştırılmış Cinsel Terapi Eğitimi İzmir
» 'Yakın İlişkiler & Psikoterapi Odasından Öyküler' kitabı tüm kitapçılarda